มะเร็งตับ

มะเร็งตับ

  • อาการ

โรคมะเร็งตับพบมากเป็นอันดับ 1 ของชายไทย มักเกิดควบคู่ไปกับโรคตับแข็ง โรคจะเริ่มชัดเจนขึ้นด้วยอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เบื่ออาหาร ร่างกายผอมลง ในระยะนี้จะจำแนกกับอาการของโรคอื่นๆได้ยากต่อเมื่อโรครุ่นแรงขึ้นจะมีอาการเจ็บบริเวณใต้ชายโครงขวา คลำพบตับโตผิวขรุขระ เนื้อตับแข็งเหมือนหิน ประกอบกับมีไข้ ตัวเหลืองตาเหลือง ผอมลงแบบท้องมานน้ำ แสดงว่าเซลล์มะเร็งได้แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นในร่างกายแล้ว

  • การวินิจฉัยโรค

ตรวจร่างกายด้วยการอัลตราซาวด์ การเอกซเรย์ การเจาะชิ้นเนื้อตับเพื่อหาเซลล์มะเร็ง นอกจากนี้ ยังมีการเจาะเลือดตรวจหาโปรตีนแอลฟาฟีโทโปรตีน (AFP) ในระยะแรกอีกด้วย

  • การป้องกัน

ในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับพบว่า 50-80 เปอร์เซ็นต์มีโรคตับแข็งร่วมด้วย และในผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคตับแข็งพบว่ามีมะเร็งของตับอยู่ถึง 1 ใน 3 จนอาจกล่าว ได้ว่า ตับแข็งก็คือมะเร็งตับ สาเหตุของโรคตับแข็งที่สำคัญ ได้แก่ โรคตับอักเสบเรื้อรังและพิษจากแอลกอฮอล์

ปล.ผู้ป่วยโรคตับอักเสบเรื้อรังและตับแข็งควรตรวจร่างกายอย่างน้อยทุกครึ่งปี